Användningsvillkor

ÅTKOMST TILL FOREO.COM

Foreo.com tillhandahålls och hanteras av FOREO AB (handlas under namnet FOREO). Alla hänvisningar till FOREO/vi/oss/vår/vårt/våra, på denna webbplats avser FOREO AB.
Allmänheten har fri åtkomst till foreo.com, och webbplatsen är helt kostnadsfri, såvida du inte väljer att använda nätbutiken. Din åtkomst till denna webbplats kan blockeras eller avslutas när som helst.
Innan du använder FOREOs webbplats eller köper varor online, bör du noggrant läsa igenom all information rörande din åtkomst till webbplatsen. Genom att använda webbplatsen förbinder du dig att följa dessa villkor, inklusive sekretesspolicyn och, när du gör ett köp online, försäljningsinformationen. FOREO förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa villkor efter eget gottfinnande.

LÄNKAR TILL/FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Att FOREO länkar till andra webbplatser eller hänvisar till annan information från oberoende parter, innebär inte att FOREO rekommenderar dessa webbplatser eller produkter.
Alla mellanhavanden eller transaktioner som uppkommer från länkarna som återfinns på denna webbplats är helt en sak mellan dig och webbplatsen i fråga. FOREO är inte ansvarigt för några förluster eller skador som kan uppkomma i samband med några mellanhavanden eller transaktioner som kan förekomma.
Det är inte tillåtet att länka till denna webbplats utan att detta föregås av ett skriftigt godkännande från FOREO.

PRODUKTER

Produkterna som erbjuds via denna webbplats är representativa för FOREOs utbud. Där så är tillämpligt skyddas FOREOs produkter av patent och/eller mönsterskydd/bruksmönster. Produkternas design och färg såsom de visas på denna webbplats kan ändras efter FOREOs eget gottfinnande.
Inte alla produkter som visas på webbplatsen finns att köpa via FOREOs återförsäljare.
Det är inte tillåtet att distribuera, återsälja eller lagerföra någon FOREO-produkt, om inte FOREO uttryckligen och genom ett skriftligt avtal har godkänt detta.

Alla specialerbjudanden gäller endast på de datum som anges på foreo.com. Undantag kan förekomma. Erbjudanden kan inte lösas in mot pengar. I händelsen att FOREO erbjuder en produkt gratis på hemsidan med endast fraktkostnader, får enskilda kunder endast köpa EN gratis produkt under kampanjperioden.

INFORMATION OM AVTAL ONLINE

EU-direktivet 2000/31/GE rörande elektronisk handel anger att:
”Att göra en beställning online innebär att kunden godkänner att bli part i ett avtal, och att kunden obetingat godtar priserna på och beskrivningarna av de varor som finns till försäljning, samt de allmänna köpvillkoren.”
Varor som köps från denna webbplats tillhandahålls av FOREO AB (handlas under namnet FOREO), ett bolag med säte i Sverige, med organisationsnummer 556631-6708 och med kontor på Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm.
Genom att göra en beställning online förbinder du dig att köpa en vara, men det är inte bindande för FOREO förrän du har erhållit ett mejl som bekräftar att beställningen har godtagits. Det innebär att om varorna som visas på denna webbplats inte finns, har felaktiga prisuppgifter eller på annat sätt är felaktigt beskrivna, har inte FOREO någon skyldighet att sälja dessa varor. Att avtal ska betraktas som om det har ingåtts av båda parter när du får en bekräftelse på att FOREO har mottagit och godkänt din beställning.
Utöver att FOREO säljer sina produkter via denna webbplats, säljs produkterna dessutom genom utvalda återförsäljare över hela världen. Priserna på webbplatsen motsvarar generellt återförsäljarnas priser. Priserna på webbplatsen kan emellertid skilja sig från återförsäljarnas på grund av: (i) specialerbjudanden på webbplatsen eller hos återförsäljarna, (ii) enskilda återförsäljares prissättningsstrategier, (iii) valutakursfluktuationer. Priserna kan därmed inte garanteras, och kan komma att ändras utifrån FOREOs bedömningar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls enligt principerna ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”. Vi intygar inte i någon form, vare sig uttryckligen eller underförstått, att denna webbplats är fri från skadliga program (som virus, maskar eller trojaner) eller att den omfattar underförstådda garantier om nöjaktig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, att det inte kommer att ske några överträdelser, kompatibilitet, säkerhet, korrekthet eller några övriga underförstådda garantier som uppkommer genom relaterade mellanhavanden, relaterad användning eller handel.
Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett, att denna webbplats är felfri eller att eventuella fel kommer att rättas till. Genom att använda denna webbplats förbinder du dig att göra det helt på egen risk, och du förbinder dig att ta fullt ansvar för alla förluster av data och/eller kostnader hänförliga till eventuell service eller reparationer av utrustning och/eller programvara som du använder i anslutning till denna webbplats. FOREO ska inte ha ansvar för eller vara ersättningsskyldiga för några skador av någon sort som uppkommer eller orsakas av din användning av denna webbplats.
FOREO ska inte under några omständigheter vara ersättningsskyldiga för några direkta eller indirekta, straffbara eller tillfälliga skador som uppstår på grund av eller i anslutning till användningen, oförmågan att använda eller funktionen hos informationen eller produkterna på denna webbplats. FOREO har inget ansvar för förseningar eller underlåtenhet att leverera produkterna eller på något annat sätt fullgöra en förpliktelse häri om förseningen eller underlåtenheten helt eller delvis har orsakats av omständigheter utom FOREOs kontroll.
Du förbinder dig att hålla FOREO, dess dotterföretag, ledning, anställda och aktieägare skadelösa och försvara dessa i anslutning till samtliga krav, skadeståndskrav, förluster och kostnader som kan uppstå i anslutning till din användning av informationen eller produkterna på denna webbplats och/eller webbplatsen i sig.

COPYRIGHT

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder, grafik, design, produkter samt källkod omfattas av copyright © FOREO AB 2004–2013 (FOREO). Alla rättigheter förbehålles.
Du är medveten om och godkänner att materialet som finns på denna webbplats enbart är avsett för privat, personligt och icke-kommersiellt bruk. Om du kopierar material från denna webbplats, erhåller du inga rättigheter och ingen äganderätt till sådant material. Du förbinder dig att inte reproducera (utom för privat bruk), publicera (med undantag för nedladdningsbara medier eller PR-material), överföra, distribuera, visa, ta bort, radera, ändra eller skapa nytt material utifrån materialet på denna webbplats.
Genom att registrera din FOREO-produkt godkänner du härmed att ta emot e-postinnehåll från FOREO. Din information kommer inte att förmedlas vidare till tredje part, och det finns alltid en möjlighet att avbryta prenumerationen.
Dessa begränsningar gäller inte för nedladdningsbara medier eller PR-material som tillhandahålls för användning enligt specifikation.