Användning

Om allt
kunde vara
så här enkelt!

Bara för att UFO 2 range kan utföra hundra olika högteknologiska skönhetsbehandlingar behöver man inte vara ingenjör för att använda den.

Bg
UFO 2 App

Ladda ned app

Ladda ned FOREO For You-appen från din appbutik eller marknadsplats.

Bg
UFO 2 Connect

Anslut
appen

Anslut till appen via Bluetooth, tryck på den universella startknappen och registrera din apparat innan du använder den för första gången.

Bg
UFO 2 Connect

Skanna
ansiktsmasken

Skanna streckkoden på ansiktsmasken eller ansiktsmaskens låda.

Påbörja
behandling

Fäst ansiktsmasken med plastringen, tryck på den universella startknappen och följ appinstruktionerna.