1.- Organisator van de winactie

 

Het bedrijf FOREO SPAIN SLU gevestigd in Madrid en geïdentificeerd door het nummer B88246558 heeft deze winactie georganiseerd, die gehouden wordt op het internet, uitsluitend voor inwoners van de Benelux in overeenstemming met de bepalingen in het deel deelname vereisten. 

 

Het doel van deze winactie is om de loyaliteit van de volgers van het merk te belonen.

 

2.- Begin- en einddatum

 

De actie begint op 2 december 2023 om 12:00 uur en eindigt op 24 december 2023 om 23:59 uur.

 

3.- Vereisten voor deelname en werking van de trekking

 

De vereisten voor deelname zijn als volgt:

 

  • Alleen inwoners van de Benelux van 18 jaar of ouder kunnen deelnemen.
  • Alleen gebruikers met een Instagram-account kunnen deelnemen.
  • Deelnemers moeten het formulier invullen.

 

4.- Voorwaarden van de trekking en prijzen

 

De winnaar wordt willekeurig gekozen via een online platform. De winnaar wordt op 29 december 2023 bekendgemaakt via een e-mailadres eindigent op @foreo.com.

 

De prijs bestaat uit een Swedish Beauty Routine pakket van FOREO (bevat: LUNA 4 Sensitive Skin, UFO 3 Pearl Pink, BEAR 2 Fuchsia, Microfoam 2.0 100ml, UFO Mask Bulgarian Rose, Supercharged Serum 2.0 30ml). De prijs wordt niet ingewisseld voor geld of een ander soort prijs en wordt op geen enkele manier gewijzigd.

 

Het houden van de winactie, evenals de toekenning van de prijs, is onderworpen aan de huidige fiscale regelgeving.

 

5.- Diskwalificaties en boetes

 

Als blijkt dat een van de deelnemers niet heeft voldaan aan de vereisten van de algemene voorwaarden of dat de informatie die is verstrekt voor deelname niet geldig is, wordt de deelname als ongeldig beschouwd en wordt de deelnemer automatisch uitgesloten van de winactie, waardoor elk recht op de prijs vervalt.

 

6.- Publicatie van opmerkingen of meningen

 

Commentaar of meningen waarvan de inhoud als ongepast, aanstootgevend, beledigend of discriminerend wordt beschouwd, of die de rechten van derden kunnen schenden, zijn niet toegestaan. Commentaar tegen een individu dat een inbreuk vormt op de persoonlijke eer, de persoonlijke of familiale privacy of het recht op zelfbeeld zal ook niet worden toegestaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door deelnemers aan de winactie of die op enig moment de gevoeligheden van de deelnemers kunnen kwetsen.

 

7.- Beperking van aansprakelijkheid

 

Bij wijze van voorbeeld, maar zonder beperking, zijn we niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, vertraging of enige andere omstandigheid die aan derden kan worden toegeschreven en die het proces van de winactie kan beïnvloeden; noch zijn we verantwoordelijk voor het gebruik van de prijs door deelnemers.

 

We zijn niet verantwoordelijk in het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden die ons kunnen verhinderen door te gaan met de trekking of het geheel of gedeeltelijk genieten van de prijs.

 

8.- Bescherming van persoonlijke informatie  

 

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming stemt elke deelnemer door het accepteren van deze algemene voorwaarden ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand dat eigendom is van de organisator van de winactie, met als doel het beheren van de winactie, het bekend maken en publiceren van de uitslag en het beheren van de prijsuitreiking. 

 

Wij informeren u dat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en het recht om vergeten te worden, evenals uw recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele beslissingen, kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar marcomswe@foreo.com.

 

9.- Wijzigingen en toestemming

 

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of uit te breiden, mits dit de rechten van de deelnemers aan de winactie niet schaadt of aantast.

 

Door deel te nemen aan deze winactie aanvaardt de deelnemer impliciet volledig de voorwaarden van deze algemene voorwaarden. Bovendien houdt deelname aan een winactie van deze aard in dat de deelnemer het reglement van Brevo aanvaardt, de toepassing waarin de winactie plaatsvindt.

 

10.- Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Deze algemene voorwaarden vallen onder de Spaanse wetgeving. De rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de deelnemers zijn bevoegd om elke claim of geschil te beslechten dat kan ontstaan met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of naleving van deze voorwaarden en bepalingen.

 

Op deze algemene voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. De gerechtshoven en rechtbanken van de woonplaats van de deelnemers zijn bevoegd om elke claim of elk geschil te beslechten dat kan ontstaan met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of naleving van deze algemene voorwaarden.