ISSA™ mini

KOMMA IGÅNG

Använda din ISSA™ mini
ISSA™ mini har utformats för att användas på ett liknande sätt som en vanlig tandborste.

Du rekommenderas att använda den här beskrivna ISSA™ mini-tekniken i två minuter för bäst resultat:

• Använd din vanliga tandkräm och tryck på knappen i mitten för att starta apparaten. 
• Göra stora, runda rörelser över tänder och tandkött, både på ytter- och innersidan.
• På tändernas bit- och tuggyta ska du borsta bakåt och framåt med längsgående rörelser.
• Att borsta tänderna med en ISSA™ mini kommer att vara mycket skonsamt, men det är precis så det ska kännas.
• Efter att du har borstat klart, tryck på knappen i mitten för att stänga av apparaten.
Funktioner i en ISSA™ mini
100 % vattentät med en förseglad laddningsport så att du kan använda den i duschen.

Smile Helpers-funktion:
syns efter att barnet har borstat tänderna i två minuter. Om barnet inte har borstat tänderna i två minuter är både en glad och en ledsen smiley tänd, och om barnet inte har borstat tänderna på tolv timmar tänds en ledsen smiley.

Integrerad timer:
pulseringarna pausar var 30:e sekund för att indikera att det är dags att flytta apparaten till nästa fjärdedel av munnen. Apparaten pausar pulseringarna tre gånger i rad när två minuter har gått och tandborstningsrutinen har slutförts. På så vis vet du att du är färdig.

Låsa/låsa upp:
du kan låsa/låsa upp kontrollerna genom att hålla ner knapparna + och – samtidigt.
Ladda din ISSA™ mini
Din ISSA™ mini är laddningsbar och i köpet ingår en USB-sladd för laddning. Efter en timme är batteriet fulladdat, och klarar fyra månaders användning.

• Under laddningen blinkar indikatorn
• När batteriet är fulladdat lyser indikatorn utan att blinka
• Vid lågt batteri börjar indikatorn att blinka
Byta ut borsthuvuden
Använd enbart FOREOs borsthuvud ISSA™ mini med apparaten.

• NÄR DU TAR BORT BORSTHUVUDET, VRID INTE BORSTHUVUDET OCH BORSTENS HANDTAG. Dra det använda borsthuvudet uppåt och sätt fast ersättningsborsthuvudet. Det ska inte vara något mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget.
• Samma instruktioner gäller för alla ISSA™-tillbehör, som ISSA™ Hybrid borsthuvud eller ISSA™ tungrengörare.