GARANTI & RETUR

GARANTI & RETUR

Registrera garantin
För att aktivera din 2-åriga produktgaranti och 10-åriga kvalitetsgaranti, registrerar du numret på äkthetsbeviset från FOREO under REGISTRERA PRODUKT i ditt FOREO-konto.​
2 års begränsad garanti
FOREO lämnar garanti på den här produkten för en period om TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatumet. Garantin gäller tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten. Garantin* gäller rörliga delar som påverkar apparatens funktion. *Garantin gäller inte play-serien och LUNA fofo. Den täcker INTE skönhetsfel som orsakas av normalt slitage, eller skador som uppstår till följd av olyckor, missbruk eller försummelse. Alla försök att öppna eller ta isär apparaten (eller tillbehör till den) kommer att göra garantin ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och påtalar detta för FOREO under garantiperioden, kommer FOREO, efter egen bedömning, att ersätta produkten utan kostnad. Ett garantianspråk måste stödjas av ett godtagbart bevis på att datumet för anspråket ligger inom garantitiden. För att validera din garanti, behåll originalkvittot och serienumret på botten av din produkt tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. Denna begränsade garanti är exklusive alla övriga garantier, vare sig de är muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda. Det finns inga underförstådda garantier skapade genom tillverkning, försöljning eller användning av produkten.

För att åberopa garantin, måste du logga in på ditt konto på www.foreo.com och sedan göra valet att åberopa garantin. Du får då ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) och fullständiga instruktioner från kundtjänst om hur du returnerar din FOREO-produkt till ditt närmaste FOREO-kontor. Fraktkostnaden återbetalas inte. Detta förfarande är utöver dina rättigheter som kund, och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.
10 års kvalitetsgaranti
Du kan kräva 50% rabatt på ditt nästa onlineköp på vår webbshop via vår 10 års kvalitetsgaranti (begränsad till ett köp, men kan användas på upp till 5 produkter i en order) om:

• En defekt uppstår med din FOREO-produkt efter de första 24 månaderna, men inom perioden för 10 års kvalitetsgaratin.

Eller

• En defekt uppstår med din FOREO-produkt under de första 24 månaderna, men enheten inte var köpt på foreo.com och du av någon anledning inte kan uppvisa kvitto.

Innan du returnerar den defekta produkten, vänligen logga in på ditt FOREO-konto innan och registrera ditt garantianspråk och välj alternativet för 10 års kvalitetsgarantin. Notera att om om den defekta produkten inte är från FOREOs LUXE-serie, så gäller INTE 50% rabatten på LUXE-produkter.
Returer
Alla köpare av FOREO-produkter har 14 dagar på sig att returnera nämnda oöppnade produkter från den dag som den nämnda produkten levererats och få en full återbetalning.
FOREO accepterar dock inte returer för produkter vars förpackningar har öppnats.