GWARANCJA & ZWROTY

GWARANCJA & ZWROTY

Zarejestruj się, by skorzystać z gwarancji
Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję oraz 10-letnią gwarancję jakości, zarejestruj numer znajdujący się na Karcie Autentyczności FOREO pod zakładką REJESTRACJA PRODUKTU na twoim koncie FOREO.
2-letnia ograniczona gwarancja


FOREO udziela 2-LETNIEJ ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja* obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. *Gwarancja nie dotyczy produktów z linii Play i urządzenia LUNA fofo. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. 

Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Aby potwierdzić gwarancję, prosimy zachować oryginalny dowód zakupu i numer seryjny umieszczony na spodzie produktu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez okres obowiązywania gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją i nie udziela się żadnych innych czy to pisemnych, ustnych, wyrażonych i domniemanych.

Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise Authorization (RMA), oraz pełną instrukcję z Customer Care jak zwrócić produkt FOREO do najbliższego biura firmy FOREO. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.
 
10-letnia gwarancja jakości

Możesz dokonać zakupu nowego urządzenia z naszego sklepu internetowego za 50% ceny katalogowej w związku z 10-letnią gwarancją jakości (zakup jest jednorazowy, ale obejmuje maksymalnie 5 produktów w jednym zamówieniu) jeśli:

• urządzenie posiada wadę ukrytą, która ujawniła się po wygaśnięciu 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego, lecz została zauważona w ciągu trwania 10-letniego okresu obejmującego gwarancję jakości.

Lub

• Wada ukryta ujawniła się w ciągu trwania 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego, lecz zakupu urządzenia nie dokonano za pośrednictwem strony internetowej www.foreo.com i nie ma możliwości okazania oryginalnego dowodu zakupu z różnych powodów.

Przed zwróceniem produktu posiadającego wadę ukrytą, należy dokonać wstępnej autoryzacji poprzez zalogowanie się na konto FOREO i zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego poprzez wybór opcji 10-letniej gwarancji jakości. Zakup nowego urządzenia za 50% ceny katalogowej nie jest możliwy w przypadku produktów z zakresu LUNA™ LUXE FOREO. 
Zwroty
Wszyscy klienci FOREO mają możliwość zwrotu nierozpakowanych z oryginalnego pudełka i nieużywanych produktów w przeciągu 14 dni od dnia zakupu.
FOREO nie przyjmuje zwrotów produktów, których opakowanie zostało otwarte.