Sekretesspolicy

Sammanfattning

FOREO följer och är medvetet om betydelsen av att skydda din integritet i fråga om samtliga personuppgifter och kreditkorstuppgifter som du lämnar. Vi bedriver verksamhet under strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda våra kunder.
När du registrerar dig hos FOREO, anmäler din garanti eller använder vår nätbutik ger du oss tillstånd att behandla och använda dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

INFORMATION SOM INHÄMTAS ONLINE

FOREO inhämtar, via formulär på nätet, personlig information från besökare på webbplatsen som väljer att registrera sig, anmäla sin garanti eller använda vår nätbutik. Om du är under 18, försök inte uppge några personuppgifter. FOREO samlar inte in personuppgifter från personer som är under 18.
För att förbättra våra tjänster och förbättra kundernas erfarenhet av FOREO, inhämtas viss information för att upprätta statistik Det går inte att utläsa personlig information från denna statistik. Statistiken används för att mäta antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen, samt att identifiera problem med systemprestanda eller övriga tekniska fel. Följande information samlas in automatiskt om ditt besök:
Namnet på den webbplats varifrån du länkade till foreo.com, om du har använt en annan webbplats för att hitta oss.
Namnet på den domän du använder för att få åtkomst till internet.
Det land där du befann dig vid besöket.
Webbläsare och operativsystem som du använder för att se webbplatser. Datum och tid för ditt besök på foreo.com.
Denna webbplats använder Google AdWords marknadsföringstjänster för att rikta annonsera på oberoende parters webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på webbplatsen. Det kan innebära att vi riktar en annons till tidigare besökare på vår webbplats som inte har gjort någon aktivitet på webbplatsen, exempelvis fyllt i kontaktformuläret för att fråga om något. Annonseringen kan ske i form av annons på sidan för sökresultat hos Google, eller plats på Google Display-nätverket. Leverantörer av oberoende tjänster, som Google, använder kakor (”cookies”) för att rikta annonser baserat på tidigare besök på webbplatsen foreo.com. Naturligtvis behandlas all data som samlas in i enlighet med egen sekretesspolicy och Googles sekretesspolicy.

KAKOR (”COOKIES”)

Foreo.com använder cookies av statistiska skäl, för att förvissa sig om vilka sidor som besöks och hur ofta, och hur FOREO kan förbättra din online-erfarenhet vid nästa besök.
Flertalet webbläsare accepterar cookies, men du måste inte acceptera dem. För att avaktivera cookies, gå antingen in på ”hjälp” på din webbläsare eller använd bruksanvisningen som du fick tillsammans med programvaran till webbläsaren. Vi ber dig däremot notera att ditt besök på foreo.com förbättras betydligt om du inte avaktiverar cookies. För mer information om cookies, gå till www.allaboutcookies.org.

SÅ ANVÄNDER FOREO DEN INFORMATION DU TILLHANDAHÅLLER

Om du väljer att registrera dig eller anmäla din garanti, och därmed ger oss tillgång till dina personuppgifter, kommer vi att lägga in dessa uppgifter i vår kunddatabas. Informationen används för att administrera, förenkla och förbättra våra online-tjänster till kunderna, samt för att behandla de beställningar du gör via nätbutiken.
Vi kommer enbart att skicka information om FOREO, erbjudanden och nyheter via e-post om du tillåter detta genom att klicka i ”ja” när du registrerar dig eller anmäler garantin.

POLICY RÖRANDE INFORMATION FRÅN TREDJE PART

För att skydda sekretessen kommer all information om tredje part som du tillhandahåller efter att ha klickat på ”Tipsa en vän” att raderas från FOREOs system så fort mejlet har skickats.

KOMMER MINA UPPGIFTER ATT GÖRAS TILLGÄNGLIGA FÖR ANDRA?

För att kunna fullgöra leveranser av köp som görs online och för att kunna underhålla webbplatsen, har FOREO avtal med utvalda oberoende parter. Dessa oberoende parter kan komma att behandla dina personuppgifter under strikt avtalsmässiga sekretessvillkor i syfte att hjälpa FOREO att upprätthålla en online-tjänst av hög kvalitet.
Utöver det kommer FOREO aldrig att redovisa, sälja eller förmedla några personuppgifter (namn, adresser, e-postadresser, osv.) som tillhandahålls av kunderna till en oberoende part, såvida inte detta krävs enligt lag.

WEBBPLATSENS SÄKERHET

FOREOs webbplats använder sig av 128-bitarskryptering för att skydda person- och kreditkortsuppgifter som du uppger online. Även om FOREO vidtar alla rimliga och tillgängliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, är du likväl medveten om att ingen dataöverföring online är hundraprocentigt säker vad gäller åtkomst för icke behöriga mottagare, och kommer därmed inte att hålla oss ansvariga för eventuella brott mot säkerheten om inte detta beror på försumlighet från vår sida.

GODKÄNNANDE AV SEKRETESSPOLICYN

När du väljer att gå in på den här webbplatsen, registrera dig, anmäla garantin eller använda vår nätbutik godkänner du att FOREO inhämtar och använder uppgifter i enlighet med beskrivningen i denna sekretesspolicy.
FOREO förbehåller sig rätten att periodvis ändra och/eller uppdatera denna sekretesspolicy eller praxis avseende sekretess. För att hålla dig uppdaterad bör du då och då läsa FOREOs sekretesspolicy, särskilt varje gång du använder nätbutiken.