SEKRETESSPOLICY

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET

Att skydda din integritet är av högsta vikt för oss på FOREO och vi vill vara öppna och tydliga med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi åtar oss att skydda integriteten och säkerheten hos våra kunder och hos besökarna av vår webbplats. Vi har därför utarbetat en policy där vi preciserar för vilka ändamål vi samlar in dina personuppgifter och hur de kommer att behandlas och skyddas. Du kommer också att ha möjlighet att övervaka hur insamlingen av uppgifterna går till och avgöra hur mycket kontakt du vill ha med oss.

 

Detta innebär i korthet följande:
- Dina uppgifter kommer endast att användas för att förbättra vår service till dig och din upplevelse hos oss
- Att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst är vår högsta prioritet. I detta ingår att förhindra att obehöriga kan komma åt, ändra på eller sprida dina uppgifter
- Vi förbinder oss att förmedla all nödvändig information så tydligt och koncist som möjligt
- Du har möjlighet att bestämma om vad och hur vi tar kontakt med dig
- Alla personuppgifter som inte är nödvändiga för våra analyser kommer att raderas för att förhindra lagring av överflödig information i vårt system

 

 

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter

FOREO kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
- För att fullgöra ett avtal där du är avtalspart
- För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
- För marknadsföring och andra berättigade intressen
 

 

Berättigade intressen

Hit hör bland annat följande: 
- Insamling av personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga kundupplevelse
- Operativa krav som är nödvändiga för interna processer
- Uppfyllande av dina önskemål gällande våra tjänster och produkter
- Förebyggande av bedrägerier
- Endast för vår egen interna marknadsföring, forskning och utveckling
 

 

Hur samlar vi in uppgifter om dig? 

- Vid onlineköp (när du gör en beställning) 
- Via direktmarknadsföring (när du anmäler dig till våra nyhetsbrev)
- När du registrerar dig för ett konto hos oss
- När du kontaktar vår kundservice
- När du prenumererar på vår blogg Mysa
- Genom FOREOs mobilapp
Dina uppgifter kan också samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats. Detta gäller bl. a. information om dina enheter och din surfning. Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies och liknande teknik.  För mer information om detta se avsnittet om cookies nedan.
 

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

- För att hantera köp och leverera varor
- För att hantera betalningar och göra återbetalningar
- För att skicka dig servicemeddelanden via sms, e-post eller på annat sätt
- För att erbjuda dig kundservice och support, hantera retur- och garantiärenden
- För att upptäcka och förhindra alla typer av bedrägerier
- För att skydda och göra vår webbplats säker
- För att visa dig våra annonser medan du surfar på nätet
- För att kunna förse dig med information om våra produkter och tjänster, kampanjer, rabatterbjudanden och nyheter enligt dina preferenser och önskemål
- För att förbättra vår webbplats och mobilapp
 

 

Vilka typer av uppgifter samlar vi in?

- Identifierings- och kontaktinformation (e-postadress, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer)
- Ekonomisk information och transaktionsinformation (kreditkortsuppgifter, betalningsuppgifter som tillhandahålls av tredje parts betalningsförmedlare)
- Profilinformation (förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord och ytterligare icke-obligatorisk användarinformation: kön, tidszon, födelsedatum)
} - Teknisk information (IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsarinformation, tidszon, språk, webbläsarens plugin-typer och versioner, operativsystem och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt FOREOs webbplats eller mobilapp)
- Marknadsförings- och kommunikationsinformation (e-postadress, förnamn, efternamn, kön, tidszon, region, land, inköpsdatum, IP-adress, orderdatum, inköpt produkt, prenumerationskälla, språk, order-ID, användar-ID, prenumerationsdatum, datum för senaste ändring)
 

 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du har ditt konto eller så länge det krävs för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, inklusive en produktgaranti på upp till 10 år, eller (om du kontaktar vårt kundserviceteam) så länge det är nödvändigt för att endast kunna ge supportrelaterad rapportering och trendanalys.
Om det krävs enligt lag, kan vi behålla vissa uppgifter om dig även efter att ditt konto har avslutats och vi inte längre behöver tillhandahålla dig några tjänster.
Uppgifter som används för direktmarknadsföring kommer att sparas tills användaren avanmäler sig eller blir inaktiv i mer än ett år.
 

 

Utlämnande av uppgifter till tredje parter

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part, inklusive ditt namn, din adress, din e-postadress eller dina kreditkortsuppgifter. Det är viktigt för oss att få och behålla ditt förtroende, och därför anser vi att detta är absolut nödvändigt för att kunna göra det.
Vi delar dock dina uppgifter med följande typer av företag som ett viktigt led i vårt arbete med att tillhandahålla dig våra tjänster i enlighet med denna policy:
- Anknutna företag och personuppgiftsbiträden baserat på fullgörandet av köpeavtalet eller för att genomföra interna processer och rutiner
- Företag som utfärdar kreditkort, betaltjänstleverantörer för att hantera betalningar och banker, genom din beställning, för att fullgöra ett köpeavtal
- Transportföretag för att kunna leverera din beställning eller dina tjänster 
- Andra tjänsteleverantörer och tredje parter som är involverade i behandlingen av uppgifterna
- Tredje parter, såsom brottsbekämpande myndigheter, andra offentliga myndigheter och deras samarbetsparter, om vi enligt lag är skyldiga att göra det
- Tredje parter som genomför undersökningar bland kunder
Vi kan komma att överlämna aggregerad information, dock i anonymiserad form, och analyser om våra kunder till tredje parter. Innan vi gör det, kommer vi att se till att detta inte kan användas för att identifiera din identitet.
 

 

Vilka är dina rättigheter?

- Rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.  Du har rätt att när som helst få ta del av de personuppgifter som vi har om dig. När du kontaktar oss kommer vi att skicka dig dina personuppgifter via e-post.
- Rätt till dataportabilitet.  Du har rätt att begära en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format som kan skickas till dig eller till annan part. Detta gäller endast de personuppgifter som du har tillhandahållit oss.  Du har också rätt att begära att vi ska överföra vissa av dina personuppgifter till dig eller någon annan tjänsteleverantör.
- Rätt att korrigera inkorrekta uppgifter.  Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
- Rätt att radera uppgifter.  Du har rätt att när som helst begära att vi ska radera och sluta behandla eller samla in dina personuppgifter
- Rätt att invända mot behandling av personuppgifter grundat på berättigade intressen. På din begäran kommer FOREO att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa att det finns berättigade skäl för att göra på annat sätt, vilka väger tyngre än dina intressen och rättigheter, eller på grund av rättsliga skyldigheter eller anspråk.
- Rätt att motsätta sig direktmarknadsföring. Du har rätt att motsätta sig direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Sammantaget har du som kund eller webbplatsbesökare rätt att få fullständig information om insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, behöver hjälp, har ett klagomål eller bara vill ställa några frågor är du välkommen att kontakta oss (uppgifterna hittar du i avsnittet ”Kontakta oss” nedan).

 

 

Cookies

Cookies är små textfiler som skickas från en webbplats och lagras i webbläsaren medan en användare surfar på en webbplats. Nästa gång användaren besöker samma webbplats, kan den information som lagras i cookien hämtas av webbplatsen för att meddela webbplatsen om användarens tidigare aktivitet, vilket skiljer användaren från andra som använder webbplatsen.
 

 

Hur använder vi cookies?

- Permanenta cookies används för att lagra dina personliga inställningar och uppgifter om du loggar in
- Cookies används för att spara dina favoritprodukter
- Sessionscookies används exempelvis när du lägger en produkt i varukorgen
- Förstaparts- och tredjepartscookies används för att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial
- Vi använder också tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler

Vissa tredjepartscookies införs av tjänster som visas på våra sidor, men som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Twitter och Facebook, för att göra det möjligt för användare att dela innehåll på denna webbplats, vilket framgår av deras respektive ikon.
Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi sparar dessa typer av cookies på din enhet och kommer åt dem varje gång du besöker webbplatsen. Om du vill ta bort cookies som redan finns lagrade på din dator kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. 
Du kan hitta mer information om cookies på http://www.allaboutcookies.org/
Observera att borttagning eller blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse så att du kanske inte kommer att kunna dra nytta av vissa funktioner på vår webbplats, vilket kan försämra din användarupplevelse.
 

 

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan behöva uppdateras. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats så att du när som helst kan ha tillgång till den och få reda på eventuella uppdateringar eller ändringar. Denna version av vår integritetspolicy skapades den 17 januari 2019.
 

 

Kontakta oss

Vi säkerställer regelbundet att vi behandlar dina data på ett öppet, noggrant och juridiskt korrekt sätt.

Kontakta oss på privacy@foreo.com om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar gällande vår Sekretesspolicy och datasäkerhet i allmänhet.

 

Please note that by deleting or disabling cookies, your user experience may be affected and you might not be able to take advantage of certain functions of our website, which will decrease the quality of your user experience.
If you wish to restrict or block all the cookies which are set by our website (which may prevent you from using certain parts of the site), or any other website, you can do this through your browser settings. The Help function within your browser should tell you how.
 

 

Updates to our Privacy Notice

We may need to update our Privacy Notice. The latest version of the Privacy Notice will always available on our website, so you can access it and be informed of any updates or changes at any time. This version of the Notice was created on 8th Apr 2019.

 

How to contact us

We continuously ensure that we process your data in an open, accurate and legal manner.

If you have any questions, comments or requests regarding our Privacy Notice and data security in general, please feel free to contact us on privacy@foreo.com.