SEKRETESSPOLICY

Vi värnar om din integritet

Att skydda din integritet är av största vikt för oss på Foreo och vi vill vara öppna och transparenta med vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Vi åtar oss att skydda våra kunders och webbplatsbesökares integritet och säkerhet. Därför har vi en policy som beskriver för vilka ändamål vi samlar in dina personuppgifter och hur vi behandlar och skyddar dem. Du har också möjlighet att kontrollera insamlingen av uppgifter och ange hur mycket kontakt du vill ha med oss.

 

I korthet:
- Dina uppgifter används endast för att förbättra den service vi ger dig och din upplevelse hos oss
- Vår högsta prioritet är att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst. I detta ingår att förhindra att obehöriga kan komma åt, ändra eller dela dina uppgifter
- Vi förbinder oss att ge dig all nödvändig information på ett klart och tydligt sätt
- Du har möjlighet att bestämma hur och när du vill bli kontaktad av oss
- Alla personuppgifter som inte är nödvändiga för våra analyser raderas för att ingen överflödig information ska lagras i vårt system
 

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

FOREO AB, ett bolag som är bildat enligt svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk lag, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter du skickar in till oss enligt tillämplig dataskyddslag.

Produkterna vi säljer är inte specifikt riktade till personer under 18 år. Vi marknadsför inte våra produkter till den målgruppen och kan inte hitta några personer under 18 år i vår databas.

 

Företagets uppgifter:

Adress:

Karlavagen 41, 114 34 Stockholm, Sverige

Momsregistreringsnummer: SE556922131901

Organisationsnummer: 556922-13199.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

 1. För att fullgöra avtal där du är avtalspart
  - Registrering på Webbplatsen eller i Appen ”Foreo For You”
  - Köp på Webbplatsen eller i Appen ”Foreo For You”
 2. Samtycke
  - Direktmarknadsföring – prenumeration på nyhetsbrev
 3. För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser
  - När du har gjort ett köp på Webbplatsen eller i Appen måste vi behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt skattelagstiftningen och andra relevanta lagar
 4. Berättigat intresse
  - Insamling av personuppgifter för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse
  - Driftmässiga behov i samband med interna processer
  - För att tillgodose dina behov när det gäller våra tjänster och produkter
  - För att förhindra bedrägerier
  - Uteslutande för vår egen interna marknadsföring, research och produktutveckling
   

Så samlar vi in information om dig

- Genom onlineköp (när du gör en beställning)
- Via direktmarknadsföring (när du anmäler dig till våra nyhetsbrev)
- När du registrerar ett Foreo-konto på webbplatsen eller i ”Foreo For You”-appen.
- När du kommunicerar med vår Kundtjänst
- När du prenumererar på vår Blogg Mysa


Dina uppgifter kan också samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats, bland annat information om dina enheter och ditt surfbeteende. Denna information samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker. Mer information om cookies finns i vår Cookiepolicy.
Vi använder inte dina uppgifter för profilering eller automatiserat beslutsfattande.

 

Varför vi använder dina personuppgifter

- För att behandla och leverera dina beställningar
- För att ta emot pengar och utfärda återbetalningar
- För att skicka servicemeddelanden via sms, e-post eller annat
- För att ge kundservice och support samt hantera returer och garantianspråk
- För alla former av identifiering och förhindrande av bedrägerier
- För att upprätthålla säkerheten och skydda vår webbplats
- För att visa dig våra annonser när du surfar på nätet
- För att ge dig information om våra produkter och tjänster, kampanjer, rabatter och nyheter, i enlighet med dina inställningar och önskemål
- För att förbättra vår webbplats och mobilapp

 

Vilka typer av uppgifter vi samlar in

- Identitets- och kontaktuppgifter (e-postadress, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer)
- Ekonomiska uppgifter och uppgifter om transaktioner (kreditkortsuppgifter, uppgifter om betalningar som tillhandahållits av tredjeparts betalningsförmedlare)
- Profiluppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord och ytterligare, icke-obligatoriska användaruppgifter: kön, tidszon, födelsedatum)
- Teknisk information (IP-adress, inloggningsuppgifter, webbläsarinformation, tidszon, språk, typ och version av insticksprogram i webbläsaren, operativsystem och annan teknik på enheterna du använder för att besöka Foreos webbplats eller mobilapp)
- Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter (e-postadress, förnamn, efternamn, kön, tidszon, region, land, inköpsdatum, IP-adress, orderdatum, inköpt produkt, prenumerationskälla, språk, ordernummer, användar-ID, prenumerationsdatum, datum för senaste ändring)

 

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behåller dina uppgifter så länge du har ett konto, eller så länge som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig, inklusive produktgarantier fram tills den kortaste lagstadgade garantitiden löper ut, eller (ifall du har varit i kontakt med vårt Kundtjänstteam) endast så länge som det krävs för att tillhandahålla supportrelaterade rapporter och trendanalyser.
Vi kan vara skyldiga enligt lag att behålla vissa personuppgifter även efter att ditt konto har stängts ner och vi inte längre behöver tillhandahålla några tjänster till dig.
Uppgifter som används för direktmarknadsföring sparas tills användaren avregistrerar sig eller har varit inaktiv i mer än ett år.

 

Delning av uppgifter med tredje part

Vi säljer inte, och kommer inte att sälja, dina personuppgifter till tredje part. Vi vill förtjäna och behålla ditt förtroende och anser att detta är en förutsättning för det.

Vi delar dock dina uppgifter med vissa kategorier av företag som en nödvändig del i att kunna tillhandahålla tjänster till dig, enligt vad som beskrivs här nedan:
 

- Närstående företag och tjänsteföretag, för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet eller genomföra interna processer och rutiner
- Företag som ger ut kreditkort, betaltjänstleverantörer som behandlar betalningar samt banker, baserat på din beställning, för att kunna fullgöra ett köpeavtal
- Fraktbolag, för att kunna leverera dina beställningar eller tjänster
- Andra tjänsteleverantörer och tredje parter som deltar i uppgiftsbehandlingen, såsom leverantörer av e-posttjänster, leverantörer av programvara, marknadsföringsbyråer och marknadsundersökningsföretag, analysföretag och webbplatsvärdar som hjälper oss att driva vår verksamhet.
- Tredje part, såsom brottsbekämpande myndigheter, andra myndigheter och närstående parter, om lagen kräver det
- Tredje part som genomför kundundersökningar
 

Vi kan förse tredje part med aggregerad men anonymiserad information och statistik om våra kunder, och innan vi gör det säkerställer vi att informationen inte identifierar dig.

Observera att tjänsteleverantörer och närstående företag endast kan använda dina uppgifter för de specifika ändamål som vi har angett i vårt avtal med dem och att de är föremål för mycket noggranna utvärderingar när det gäller hantering av personuppgifter.

 

Överföring av personuppgifter utanför EU

Vissa av våra avtalspartners, som nämns här ovan, kan finnas utanför EU eller EES. Trots det säkerställer vi att dessa överföringar är tillräckligt skyddade genom att vidta nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder och garantera att dina personuppgifter behandlas enligt de dataskyddsåtgärder som fastställts av EU-kommissionen:

 1. Uppgifterna överförs till länder som EU-kommissionen anser tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
 2. Dataöverföringen görs enligt standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller det internationella dataöverföringsavtal som har godkänts av brittiska Information Commissioner’s Office.

 

Dina rättigheter

- Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om du kontaktar oss kommer vi att skicka dina personuppgifter via e-post.
- Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina uppgifter överförd till dig eller en annan part i ett strukturerat, vanligt förekommande maskinläsbart format. Detta inkluderar endast de personuppgifter du har skickat in till oss. Du har också rätt att begära att vi överför delar av dina uppgifter, antingen till dig eller till en annan tjänsteleverantör.
- Rätten till rättelse. Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de skulle vara inkorrekta, samt att ofullständiga personuppgifter kompletteras.
- Rätten till radering. Du har när som helst rätt att begära att vi raderar, slutar behandla eller slutar samla in dina personuppgifter
- Rätten att invända mot behandling av personuppgifter som baseras på ett berättigat intresse. På din begäran kommer Foreo inte att fortsätta behandla dina personuppgifter såvida vi inte har rättsliga skäl att göra det eller kan uppvisa ett berättigat skäl som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.
- Om behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kan du när som helst och utan att ange orsak återkalla ditt samtycke.
- Rätten att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profilering som görs för direktmarknadsföringsändamål.

Sammanfattningsvis har du som kund eller besökare på vår webbplats rätt att få fullständig information om insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, behöver hjälp, vill framföra ett klagomål eller bara har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss (kontaktuppgifter finns i avsnittet ”Så kontaktar du oss” längre ner).

 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att webbplatsen och appen ska fungera, eller fungera mer effektivt, liksom för att tillhandahålla information som dina språkinställningar, inloggningsuppgifter och annan information som gäller din interaktion med webbplatsen. Cookies används också för att visa dig produkter och tjänster baserat på dina preferenser och för att tredje part som vi samarbetar med ska kunna leverera relevanta annonser.
Mer information om cookies och hur vi använder dem finns i vår Cookiepolicy.

 

Säkerhet

Vi vidtar varje lämplig fysisk, teknisk och organisatorisk åtgärd för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, ändring och röjande eller för att minska risken för förlust i enlighet med våra rättsliga förpliktelser. Vi kräver att varje tredjepart ska behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med våra instruktioner och gällande lagstiftning.

 

Uppdateringar av vårt Integritetsmeddelande

Vi kan ibland behöva uppdatera vårt Integritetsmeddelande. Den senaste versionen av Integritetsmeddelandet finns alltid på vår webbplats. Du kan när som helst läsa den och hålla dig informerad om uppdateringar och ändringar. Denna version av Meddelandet skapades den 9 april 2024.

 

Vi använder följande typer av cookies:

- Nödvändiga cookies bidrar till att göra webbplatsen användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte som den ska utan dessa cookies.
- Preferenscookies gör att webbplatsen kan minnas information om hur den ska bete sig eller se ut, till exempel vilket språk du har valt och vilket område du befinner dig i.
- Statistikcookies samlar in och rapporterar anonyma uppgifter som hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökarna interagerar med webbplatsen.
- Marknadsföringscookies används för att spåra besökare mellan olika webbplatser. Syftet är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed värdefullare för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Cookiemeddelandet uppdaterades senast 2019-04-04 av Cookiebot:

Tänk på att din användarupplevelse kan påverkas om du tar bort eller inaktiverar cookies och du kanske inte kan ta del av vissa funktioner på webbplatsen, vilket minskar kvaliteten på din användarupplevelse.
Om du vill begränsa eller blockera alla cookies på vår webbplats (detta kan förhindra dig från att använda vissa delar av sajten), eller någon annan webbplats, kan du göra det via dina webbläsarinställningar. Hjälpfunktionen i din webbläsare ger dig information om hur du gör.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan behöva uppdatera vårt sekretessmeddelande. Den senaste versionen av sekretessmeddelandet kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats, så du kan komma åt den och få information om eventuella uppdateringar eller ändringar när som helst. Den här versionen av meddelandet skapades den 8 april 2019.

 

Så kontaktar du oss

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt.

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar som gäller vårt Integritetsmeddelande eller datasäkerhet i allmänhet är du välkommen att kontakta oss på privacy@foreo.com.