ANVÄNDNINGSVILLKOR

ÅTKOMST TILL FOREO.COM

Foreo.com tillhandahålls och hanteras av FOREO AB (handlas under namnet FOREO). Alla hänvisningar till FOREO/vi/oss/vår/vårt/våra, på denna webbplats avser FOREO AB.
Allmänheten har fri åtkomst till foreo.com, och webbplatsen är helt kostnadsfri, såvida du inte väljer att använda nätbutiken. Din åtkomst till denna webbplats kan blockeras eller avslutas när som helst.
Innan du använder FOREOs webbplats eller köper varor online, bör du noggrant läsa igenom all information rörande din åtkomst till webbplatsen. Genom att använda webbplatsen förbinder du dig att följa dessa villkor, inklusive sekretesspolicyn och, när du gör ett köp online, försäljningsinformationen. FOREO förbehåller sig rätten att under tiden ändra dessa villkor. 

LÄNKAR TILL/FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Att FOREO länkar till andra webbplatser eller hänvisar till annan information från oberoende parter, innebär inte att FOREO rekommenderar dessa webbplatser eller produkter.
Alla mellanhavanden eller transaktioner som uppkommer från länkarna som återfinns på denna webbplats är helt en sak mellan dig och webbplatsen i fråga. FOREO är inte ansvarigt för några förluster eller skador som kan uppkomma i samband med några mellanhavanden eller transaktioner som kan förekomma.
Det är inte tillåtet att länka till denna webbplats utan att detta föregås av ett skriftigt godkännande från FOREO.

ONLINE GIFT CARDS

FOREO.com Gift Cards are only redeemable on FOREO.COM. Acceptance of this card constitutes acceptance of these terms and conditions, which may change at any time.

To view our full terms and conditions for Gift Cards, please click here.

PRODUKTER

Produkterna som erbjuds via denna webbplats är representativa för FOREOs utbud. Där så är tillämpligt skyddas FOREOs produkter av patent och/eller mönsterskydd/bruksmönster. Produkternas design och färg såsom de visas på denna webbplats kan ändras efter FOREOs eget gottfinnande.
Inte alla produkter som visas på webbplatsen finns att köpa via FOREOs återförsäljare.
Det är inte tillåtet att distribuera, återsälja eller lagerföra någon FOREO-produkt, om inte FOREO uttryckligen och genom ett skriftligt avtal har godkänt detta.

Alla specialerbjudanden gäller endast på de datum som anges på foreo.com. Undantag kan förekomma. Erbjudanden kan inte lösas in mot pengar. I händelsen att FOREO erbjuder en produkt gratis på hemsidan med endast fraktkostnader, får enskilda kunder endast köpa EN gratis produkt under kampanjperioden.

INFORMATION OM AVTAL ONLINE

Varor som köps från denna webbplats tillhandahålls av FOREO AB (handlas under namnet FOREO), ett bolag med säte i Sverige, med organisationsnummer 556922-1319, VAT Identifieringsnummer SE556922131901 och med kontor på Karlavägen 41, 114 31 Stockholm.
Genom att göra en beställning online förbinder du dig att köpa en vara, men det är inte bindande för FOREO förrän du har erhållit ett mejl som bekräftar att beställningen har godtagits. Det innebär att om varorna som visas på denna webbplats inte finns, har felaktiga prisuppgifter eller på annat sätt är felaktigt beskrivna, har inte FOREO någon skyldighet att sälja dessa varor. Att avtal ska betraktas som om det har ingåtts av båda parter när du får en bekräftelse på att FOREO har mottagit och godkänt din beställning.
Utöver att FOREO säljer sina produkter via denna webbplats, säljs produkterna dessutom genom utvalda återförsäljare över hela världen. Priserna på webbplatsen motsvarar generellt återförsäljarnas priser. Priserna på webbplatsen kan emellertid skilja sig från återförsäljarnas på grund av: (i) specialerbjudanden på webbplatsen eller hos återförsäljarna, (ii) enskilda återförsäljares prissättningsstrategier, (iii) valutakursfluktuationer. Priserna kan därmed inte garanteras, och kan komma att ändras utifrån FOREOs bedömningar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls på en basis "i befintligt skick" och "såsom tillgänglig". Vi gör inga uttalanden eller påståenden av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till garantier för frihet från skadliga program (som virus, maskar eller trojanska hästar) eller underförstådda garantier avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, icke-överträdelse, kompatibilitet, säkerhet, noggrannhet eller andra underförstådda garantier som härrör från relaterade transaktioner, användning eller handel om inte annat är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt eller fullständig, att den här webbplatsen är felfri eller att eventuella fel kommer korrigeras. Du samtycker till att genom att använda denna webbplats, gör du det på egen risk, att du tar fullt ansvar för eventuell förlust av data och / eller kostnader som är förknippade med service eller reparation av utrustning och / eller programvara som du använder i förhållande till denna webbplats. FOREO ska inte vara ansvarig eller skadesskyldig för skador av något slag som uppstår på grund av eller orsakas av din användning av denna webbplats om inte annat är förbjudet enligt lag.

FOREO ska hållas skadeslöst från allt ansvar för direkta, indirekta, straffrelaterade eller otillbörliga skador som uppstår på grund av eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller kvaliteten på informationen eller produkterna på denna webbplats i den utsträckning som lagen tillåter. Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar eller underlåtanden att leverera produkter eller på annat sätt uppfylla någon skyldighet som anges här om förseningen eller felet helt eller delvis är orsakat av omständigheter utanför FOREO:s rimliga kontroll om inte annat är förbjudet enligt lag.

Du samtycker till att ersätta FOREO, dess dotterbolag, styrelseledamöter, anställda och aktieägare för eventuella anspråk, skador, förluster och utgifter som kan uppstå på grund av din användning av informationen eller produkterna på denna webbplats och / eller själva webbplatsen om inte annat är förbjudet enligt lag.

COPYRIGHT

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder, grafik, design, produkter samt källkod omfattas av copyright © FOREO AB 2004–2013 (FOREO). Alla rättigheter förbehålles.
Du är medveten om och godkänner att materialet som finns på denna webbplats enbart är avsett för privat, personligt och icke-kommersiellt bruk. Om du kopierar material från denna webbplats, erhåller du inga rättigheter och ingen äganderätt till sådant material. Du förbinder dig att inte reproducera (utom för privat bruk), publicera (med undantag för nedladdningsbara medier eller PR-material), överföra, distribuera, visa, ta bort, radera, ändra eller skapa nytt material utifrån materialet på denna webbplats.
Genom att registrera din FOREO-produkt godkänner du härmed att ta emot e-postinnehåll från FOREO. Din information kommer inte att förmedlas vidare till tredje part, och det finns alltid en möjlighet att avbryta prenumerationen.
Dessa begränsningar gäller inte för nedladdningsbara medier eller PR-material som tillhandahålls för användning enligt specifikation.