GWARANCJA & ZWROTY

GWARANCJA & ZWROTY

Zarejestruj się, by skorzystać z gwarancji

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję (Hiszpania: 3-letnia gwarancja), zarejestruj numer znajdujący się na Karcie Autentyczności FOREO pod zakładką REJESTRACJA PRODUKTU na twoim koncie FOREO.

2-letnia ograniczona gwarancja (Hiszpania, Portugalia, Szwecja: 3-letnia gwarancja)

FOREO udziela 2-LETNIEJ (nie dotyczy państw, w których prawo wskazuje na dłuższą minimalną gwarancję) ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja* obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. *Gwarancja nie dotyczy produktów z linii Play i urządzenia LUNA fofo. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania.

Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Aby potwierdzić gwarancję, prosimy zachować oryginalny dowód zakupu i numer seryjny umieszczony na spodzie produktu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez okres obowiązywania gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją i nie udziela się żadnych innych czy to pisemnych, ustnych, wyrażonych i domniemanych.

Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise Authorization (RMA), oraz pełną instrukcję z Customer Care jak zwrócić produkt FOREO. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

Zwroty
Wszyscy klienci FOREO mają możliwość zwrotu nierozpakowanych z oryginalnego pudełka i nieużywanych produktów w przeciągu 14 dni od dnia zakupu.
FOREO nie przyjmuje zwrotów produktów, których opakowanie zostało otwarte.