GARANTI & RETUR

GARANTI & RETUR

Registrera garantin

För att aktivera din 2-åriga produktgaranti (Spanien, Portugal, Sverige: 3 års garanti), registrerar du numret på äkthetsbeviset från FOREO under REGISTRERA PRODUKT i ditt FOREO-konto.​

2 års begränsad garanti (Spanien, Portugal, Sverige: 3 års garanti)

FOREO lämnar garanti på den här produkten för en period om TVÅ (2) ÅR (förutom i länder där lagen kräver längre minimigaranti) efter inköpsdatumet. Garantin gäller tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten. Garantin* gäller rörliga delar som påverkar apparatens funktion. *Garantin gäller inte play-serien och LUNA fofo. Den täcker INTE skönhetsfel som orsakas av normalt slitage, eller skador som uppstår till följd av olyckor, missbruk eller försummelse. Alla försök att öppna eller ta isär apparaten (eller tillbehör till den) kommer att göra garantin ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och påtalar detta för FOREO under garantiperioden, kommer FOREO, efter egen bedömning, att ersätta produkten utan kostnad. Ett garantianspråk måste stödjas av ett godtagbart bevis på att datumet för anspråket ligger inom garantitiden. För att validera din garanti, behåll originalkvittot och serienumret på botten av din produkt tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. Denna begränsade garanti är exklusive alla övriga garantier, vare sig de är muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda. Det finns inga underförstådda garantier skapade genom tillverkning, försöljning eller användning av produkten.

För att åberopa garantin, måste du logga in på ditt konto på www.foreo.com och sedan göra valet att åberopa garantin. Du får då ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) och fullständiga instruktioner från kundtjänst om hur du returnerar din FOREO-produkt. Fraktkostnaden återbetalas inte. Detta förfarande är utöver dina rättigheter som kund, och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

Returer

Alla köpare av FOREO-produkter har 14 dagar på sig att returnera nämnda oöppnade produkter från den dag som den nämnda produkten levererats och få en full återbetalning. Detta gäller inte eventuella fraktkostnader.
FOREO accepterar dock inte returer för produkter vars förpackningar har öppnats.