GEBRUIKSVOORWAARDEN

TOEGANG TOT FOREO.COM

Foreo.com wordt aangeboden en beheert door FOREO AB (handelend als FOREO). Verwijzingen op deze website naar FOREO / wij / ons / onze zijn daarom naar FOREO AB.
Toegang tot foreo.com staat open voor het algemene publiek en is gratis, mits je geen gebruik maakt van onze online shop. Je toegang tot deze website kan op elk moment opgeschort of beëindigd worden.
Voor je de website van FOREO gebruikt of producten online koopt, dien je eerst alle juridische informatie met betrekking tot je toegang te lezen. Door deze website te gebruiken, stem je in je te houden aan deze voorwaarden, inclusief het privacybeleid, en als je een online aankoop doet, ook de aankoopinformatie. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden af en toe en naar eigen inzicht te wijzigen.

LINKS NAAR / VAN ANDERE WEBSITES

Foreo keurt geen websites of producten goed door hiernaar te linken of te verwijzen naar informatie, praktijken of producten van andere partijen.
Handelingen en transacties die voortkomen uit links die te vinden zijn op deze website zijn tussen jou en de exploitant van de bewuste website.
FOREO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade die voortkomt uit handelingen of transacties die plaats kunnen vinden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOREO te linken naar deze website.

ONLINE FOREO CADEAUKAARTEN

Cadeaukaarten voor FOREO.com zijn alleen bruikbaar op FOREO.COM. Acceptatie van deze kaart betekent acceptatie van deze voorwaarden, die op elk moment gewijzigd kunnen worden.

Om onze volledige voorwaarden voor Cadeaukaarten te bekijken, klik​ hier.

 

PRODUCTEN

De producten die op deze website worden aangeboden zijn representatief voor de FOREO collectie. Indienvan toepassing van toepassing zijn de FOREO producten gepatenteerde en/of geregistreerde ontwerpen.
De ontwerpen en kleuren van de producten die op deze website getoond worden kunnen naar ons inzicht worden aangepast.
Niet alle producten die op deze website getoond worden zijn beschikbaar via alle FOREO retailers.
Je mag geen FOREO producten distribueren, wederverkopen of op voorraad nemen als je hiervoor geen specifieke toestemming van FOREO hebt middels een contract.

Eventuele speciale aanbiedingen zijn geldig op de aangegeven data enenkel op foreo.com. Uitsluitingen kunnen bestaan. Aanbiedingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
In het geval dat FOREO een gratis product op de site biedt met alleen verzendkosten, mogen individuele klanten tijdens de actieperiode maximaal ÉÉN gratis product aanschaffen.

ONLINE CONTRACTINFORMATIE

De Europese Richtlijn 2000/31/CE inzake elektronische handel geeft aan dat:
" Het plaatsen van een online bestelling impliceert dat de klant accepteert dat hij betrokken wordt in een contract en dat de klant de prijzen en beschrijvingen van de artikelen die te koop worden aangeboden en alle algemene verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk accepteert."
Goederen die gekocht worden via deze website worden geleverd door FOREO AB (handelend als FOREO), een bedrijf dat geregistreerd staat in Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556631-6708, kantoorhoudende aan de Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, Zweden.
Een online bestelling plaatsen vormt een aanbod om goederen te kopen, zoals die door jou zijn aangegeven, maar het is voor ons niet bindend tot je per e-mail een bericht hebt ontvangen dat je bestelling geaccepteerd is. Dit betekent dat als de goederen die op deze website getoond worden niet beschikbaar zijn, niet juist geprijsd zijn of op een andere manier onjuist beschreven zijn, FOREO niet verplicht is om je deze goederen te verkopen. Een contract wordt gezien als bestaand tussen beide partijen als je een melding hebt ontvangen dat FOREO je bestelling heeft bevestigd en geaccepteerd.
Naast dat we onze producten via deze website te koop aanbieden, worden ze wereldwijd via geselecteerde winkeliers verkocht. Prijzen op de website geven meestal de prijzen weer die via onze winkeliers geboden worden. Prijzen op de website kunnen echter afwijken van die van de winkelier, vanwege: (i) speciale aanbiedingen op de website of van winkeliers, (ii) individuele prijsstrategieën van winkeliers, (iii) valuta-fluctuatie. Daarom kunnen prijzen niet gegarandeerd worden en kunnen ze naar ons inzicht worden aangepast.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze website en de inhoud ervan worden aangeboden op 'as is' en 'as available' basis. Wij doen geen representaties en geven geen goedkeuringen op wat voor manier dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot vrij zijn van schadelijke programma's (zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden) of impliciete garanties met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of andere impliciete garanties die voortkomen uit gerelateerde acties, toepassingen of handel.

We garanderen niet dat de informatie op deze website nauwkeurig of volledig is, dat deze website vrij van fouten is en dat fouten gecorrigeerd zullen worden. Door deze website te gebruiken stem je ermee in dat je dit op eigen risico doet, dat je de volledige verantwoordelijkheid neemt voor verlies van data en/of kosten die gepaard gaan met het onderhoud van of reparaties aan apparatuur en/of software die je gebruikt met betrekking tot deze website. FOREO zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade, van welke soort dan ook, die voortkomt uit of veroorzaakt wordt door jouw gebruik van deze website.

FOREO zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, repressieve of incidentele schades die voortkomen uit of verband houden met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de prestatie van de informatie of producten op deze website. Wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor een vertraging in het leveren of het niet leveren van producten of het niet voldoen aan een andere verplichting die hierin is opgenomen, als dit het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van FOREO liggen.

Je stemt ermee in FOREO, haar affiliates, directeurs, werknemers en aandeelhouders te stellen en te verdedigen tegen claims, schades, verliezen en onkosten die voort kunnen komen uit jouw gebruik van de informatie of producten op deze website en/of de website zelf.

COPYRIGHTMELDING

Alle content op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, graphics, ontwerpen, producten en broncode vallen onder het auteursrecht van © FOREO AB 2004-2013(FOREO).
Alle rechten voorbehouden. Je erkent en stemt ermee in dat het materiaal op deze website alleen bedoeld is voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik.
Als je materiaal van deze website kopieert, dan verkrijg je hiermee geen rechten of titel op of belang in dergelijk materiaal. Je stemt ermee in om geen materialen op deze website te reproduceren (behalve voor je persoonlijke gebruik), te publiceren (behalve downloadbare media of PR-materialen), te versturen, distribueren, verwijderen, wissen, wijzigen of er afgeleide werken van te maken.Door je FOREO product te registreren stem je in met het ontvangen van e-mails van FOREO.
Je informatie wordt nooit gedeeld met een derde partij en je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen voor opt-out of je uit te schrijven. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op downloadbare media of PR-materialen die door ons voor het aangegeven doel geboden worden.